Ewa Sumowska

nauczyciel, Nauczyciel matematyki, wykładowca technologii informacyjnych. Koordynator regionalny ECDL

Marcin Paks

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji, BeCREO Technologies