Kursy i szkolenia oraz inne działania szkoleniowe w obszarze AI

AI Academy

kilkunastoosobowa grupa licealistów stojąca przed wejściem do siedziby firmy Intel

W ramach Akademii AI PCSS w 2019 roku na zlecenie firmy Intel, Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS rozpoczęło pilotażowe wdrożenie trzech unikalnych kursów sztucznej inteligencji dla szkół ponadgimnazjalnych: AI for Youth, AI for Youth Express, AI for Workforce.

Celem programów jest przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie w epoce gospodarki cyfrowej.

Dzięki kursom nauczyciele oraz uczniowie rozwijali wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, podnosili kompetencje w zakresie programowania, wykorzystywali zdobyte umiejętności rozwiązując z pomocą AI rzeczywiste problemy społeczne, pamiętając jednocześnie o potencjalnych zagrożeniach i rozwijając świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania Sztucznej Inteligencji.

W ramach współpracy PCSS:

 • uruchomił dedykowane rozwiązanie programistyczne do nauki sztucznej inteligencji,
 • zapewnił dostęp uczestnikom kursu do platformy e-usług edukacyjnych,
 • dostosował treści i materiały szkoleniowe do warunków europejskich, w szczególności polskich szkół,
 • przeprowadził warsztaty stacjonarne i online, zapewnił wsparcie online,
 • doradzał nauczycielom i uczniom poprzez e-mentoring,
 • koordynował prace nauczycieli i uczniów, koordynował organizację konkursów dla uczniów,
 • w kursie AI for Youth 2018/19 zorganizował bootcamp dla młodzieży,
 • na potrzeby II edycji kursu AI for Youth 2020/21, w związku z wystąpieniem COVID-19, opracował kurs i szkolenia online,

PCSS przeprowadził dotychczas dwie pełne edycje kursu AI for Youth dla polskich nauczycieli i uczniów (w tym jedną w trybie online), kurs dla nauczycieli i pracowników NREN z Niemiec, jedną edycję AI for Youth Express dla nauczycieli w Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Francji. Obecnie w Polsce realizowany jest kurs AI for Workforce dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Łącznie działaniami szkoleniowymi objęto ponad 230 nauczycieli w tym ponad 190 z Polski.

7-go maja PCSS podpisał umowę MRPiT na realizację szerszego pilotażu programu AI4Y w Polsce, działania mają objąć 120 nauczycieli i 1800 uczniów.

Tegoroczne działania naszej Akademii obfitowały w niesamowite aktywności w obszarze AI. W ubiegłym roku Intel rozpoczął pilotażowe wdrożenie unikalnego kursu ze sztucznej inteligencji dla szkół średnich w trzech krajach na świecie: Indiach, Korei Południowej i w Polsce. W polskim pilotażu partnerem technologicznym i merytorycznym było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a za przeprowadzenie szkoleń odpowiadało Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS.
W tym roku przyspieszamy. Zaprosiliśmy do współpracy blisko 50 nauczycieli z całej polski. Wyzwanie tym trudniejsze, że w dobie pandemii COVID-19. 
 

ORGANIZATORZY

 • Intel
 • partner: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

  • II etap szkolenia

   14.09.2020

   Zaczynamy 4 tydzień szkolenia. Przed nami tematyka Computer Vision. Webinarium 21.09.2020

  • ACQUIRE

   III tydzień szkolenia

   Jak rozwiązywać problemy z wykorzystaniem AI? Jak podejść do rozwiązywania tych problemów? 

   Python: Data, CV, NLP - podstawy. 

  • INSPIRE & ACQUIRE

   II tydzień szkolenia

   Python do dzieła. Wykorzystujemy narzędzie Notebook uruchomiony w ramach projektu Pionier Research & Classroom. 

    

  • Inspire

   I tydzień szkolenia

   Inspirujemy jak wykorzystać sztuczną inteligencję. Poznajemy 3 dziedziny w ramach AI czyli Computer Vision, Data, NLP. 

  • Ukończenie 1 etapu szkoleń

   Po 4 tygodniach intensywnej pracy, 4 webinariach, nauczyciele udają się na zasłużone wakacje. II etap szkolenia przed nami. Start 14.09.2020. 

  • START SZKOLENIA ONLINE

   Uroczysta inauguracja projektu. Wraz z Michał Dżoga z firmy Intel opowiedzieliśmy o projekcie. W długiej, bo prawie godzinnej sesji odpowiadaliśmy na pytania i wraz z uczestnikami projektowaliśmy szczegóły pilota AI4Y 2020

  • Zakończenie rekrutacji

   Wyłoniliśmy 48 nauczycieli - przyszłych trenerów programu AI4Y. Już wkrótce pierwsze szkolenia. 

  • Rekrutacja

   Rozpoczynamy rekrutację do programu AI4Y. Zapraszamy społeczności Pionier Research & Classroom, Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS, OSE Hero, FRSI, Fundacji Orange i innych zainteresowanych.