POTRZEBUJESZ INFORMACJI Informacje kontaktowe

Warsztaty

Name: Martyna Dominiak-Świgoń
Email: mdominiak@man.poznan.pl

Współpraca

Name: Zbigniew Karwasiński
Email: karwasinski@man.poznan.pl

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Zwierzyniecka 20,
60-814 Poznań
e-mail: edulab@man.poznan.pl