Badania

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji prowadzi badania dotyczące interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji. Ta eksperymentalna przestrzeń pozwala analizować funkcjonowanie człowieka w kontekście nowych rozwiązań teleinformatycznych oraz realizować zaawansowane projekty (szczególnie związane z edukacją).

Rozpoczęte badania

Badania naukowe prowadzone przy współpracy PCSS z kadrą akademicką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Warszawskiego obejmują zarówno aspekt percepcyjny dwóch podstawowych modalności (wzrok i słuch), jak i motoryczny (np. analiza ruchu, równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej). Dotyczą one różnych obszarów funkcjonowania człowieka na styku z technologią (m.in. dom, szkoła, praca, aktywny wypoczynek).

Główne obszary badań, które będą realizowane w eksperymentalnej przestrzeni to:

  • modelowanie i badanie interakcji użytkownika z usługami sieciowymi nowej generacji na podstawie interfejsów wykorzystujących głos, ruch i gest, aktywność bioelektryczną mózgu, ruch oka itp.,
  • analizowanie percepcji sztucznych bodźców wielomodalnych, nowych interfejsów łączących różne systemy percepcyjne człowieka, np. dotyku (ang. Haptic devices), wzroku i słuchu (ang. Tangible User Interfaces) oraz działania człowieka w rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality).

Wyposażenie

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i infrastrukturę. Pozwalają one na uruchomienie zaawansowanych usług i rozwiązań PCSS w środowisku testowym living lab.

W pomieszczeniach znajdują się wielkoformatowe i interaktywne ekrany, przestrzeń immersyjna do pracy grupowej, stanowiska do pracy i współpracy, urządzenia komputerowe 2in1, tablety (w tym do rysowania), zestawy typu open-source electronic prototyping platform (wraz z wyposażeniem w postaci sensorów i aktuatorów), drukarki i skaner 3D, urządzenia haptyczne, zaawansowane systemy do rejestracji wideo, audio.

WSPÓŁPRACA

logotyp Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zobacz także: