NOWOCZESNE USŁUGI DLA EDUKACJI

Pionier Research & Classroom

O projekcie

Projekt PIONIER Research & Classroom ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych, szczególnie tych cyfrowych, których brak lub niski poziom stanowi realną przeszkodę w codziennym życiu oraz funkcjonowaniu na rynku pracy XXI wieku.

Dzięki podejmowanym działaniom szkoły zyskają dostęp do wyspecjalizowanych usług edukacyjnych w formie spójnej platformy – hubu edukacyjnego.

Rozwój umiejętności cyfrowych

Zadaniem projektu PIONIER Research & Classroom jest podniesienie kompetencji nauczycieli dot. metodyki pracy z usługami cyfrowymi. Odnosi się to w szczególności do korzystania z cyfrowych narzędzi aktywizujących uczniów oraz wspierających twórcze rozwiązywanie problemów. Założenia te są realizowane poprzez dostarczanie: wysokiej jakości narzędzi cyfrowych, szkoleń, obudowy metodycznej (certyfikowanych interdyscyplinarnych scenariuszy edukacyjnych). 

Rynek pracy

Podejmowane działania są w dużej mierze odpowiedzią na wymagania rynku pracy. W XXI wieku pracodawcy dostrzegają bowiem potrzebę zatrudniania ludzi o wysokich kompetencjach: proinnowacyjnych, swobodnie poruszających się po narzędziach cyfrowych, posiadających umiejętności pracy w zespołach (również tych międzynarodowych).

Więcej informacji

CZAS

Start: październik 2019
Finisz: październik 2020

Ogranizator

Konsorcjum PIONIER, koordynatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN będące operatorem krajowej sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny.

WIĘCEJ INFORMACJI

Martyna Dominiak-Świgoń mdominiak@man.poznan.pl

CHCESZ DOŁĄCZYĆ?