BOOTCAMP EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

INNowatorium

Kreatywni, wytrwali, podejmujący ryzyko, umiejący planować. Nowoczesne społeczeństwa potrzebują właśnie takich ludzi, czyli przedsiębiorczych i zmieniających najbardziej szalone pomysły w działania. Z myślą o nich powstał projekt INNOWATORIUM.

Przygoda z innowacją, czyli INNOWATORIUM

Ten trzydniowy letni bootcamp jest skierowany do dzieci i młodzieży pełnych energii, pomysłów, pragnących zmienić na lepsze świat, w którym żyją.

Podczas bootcampu zespoły projektowe będą zmagać się z poważnymi wyzwaniami w celu zapewnienia dla wszystkich czystego, zdrowego, bezpiecznego i dostatniego świata. Te zadania wymagają interdyscyplinarnych, integralnych, innowacyjnych i skoncentrowanych na użytkowniku podejść. 

W INNOWATORIUM wszystkie zespoły są zwycięzcami. Każdy może zdobyć nagrodę. Liczy się współpraca, pomysł, człowiek, produkt, funkcjonalność

STEAM

Koncepcja STEAM to interdyscyplinarne podejście łączące: naukę (science), technologię (technology), inżynierię (engineering), sztukę (art) i matematykę (math). W tym wariancie nauczania uczeń realizuje zróżnicowane projekty. Podczas nich samodzielnie rozwiązuje problemy, eksperymentuje, staje się badaczem, odkrywcą, projektantem i testerem. Dzięki temu rozwija umiejętności społeczne i krytyczne myślenie oraz pracuje zespołowo. 

Projekty STEAM powinny być ciekawe, trudne, dawać radość, a ich realizacja – satysfakcję.

Science:

Uczniowie wybierają temat, a następnie zdobywają informacje, korzystając z ogólnodostępnych źródeł (m.in. Internet, podręcznik). Klasyfikują je i wybierają te najistotniejsze. Zastanawiają się nad sposobami ich wykorzystania w opracowanym rozwiązaniu

Technology:

Uczniowie korzystają z technologicznych narzędzi celem zdobycia informacji na temat opracowywanego zagadnienia. Udostępniają informacje innym. Współpracują online. Przeprowadzają wywiady, korzystając z Videochatu.

Enginieering:

Uczniowie opracowują prototypy zaproponowanych rozwiązań.

Art:

Uczniowie tworząc prototyp, zastanawiają się nad jego wizualnymi aspektami. Próbują zwrócić uwagę na ład wizualny. W projektach starają się uwzględnić obecność sztuki w przestrzeni publicznej.

Math:

Uczniowie przygotowują się do wdrożenia prototypu. Opracowują biznesplan, kosztorys. W przypadku opracowania kolejnej iteracji prototypu, szacują wykorzystanie materiałów lub potencjalne zastosowanie urządzenia w perspektywie czasu.

Design Thinking

Myślenie projektowe to twórcze podejście. Pomaga dokładnie zdefiniować problem, który próbujesz rozwiązać, zanim zdecydujesz, jak to zrobisz. 

To nie jakaś magiczna metoda lub metodologia. Tutaj niezwykle ważne są: empatia (skoncentrowanie się na człowieku), wspólna praca, prototypowanie (na wczesnym etapie działań i często). 

Moc Design Thinking polega na zmianie sposobu planowania, myślenia, projektowania i działania. To podejście wykorzystuje wiele branż. Dla szkoły może to być rewolucja, której potrzebuje.