Laboratorium Innowacyjnej Edukacji

O Laboratorium

Nowatorska przestrzeń

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji to nowatorska przestrzeń edukacyjna istniejąca od 2016 roku. To pierwsze w Polsce Edukacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało z inicjatywy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jako przestrzeń badań w zakresie edukacji zajmuje się w szczególności: procesami uczenia się, e-umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

Wyzwania Laboratorium

Największe wyzwanie polega na zintegrowaniu różnych technologii i metod edukacji, aby móc tworzyć efektywne scenariusze lekcji. Mają one angażować uczniów i rozszerzać proces edukacji o elementy wcześniej niedostępne. 

Z tego względu nasza przestrzeń funkcjonuje na zasadzie „żywego laboratorium” (ang. living lab). Jego prawidłowy rozwój zależy od aktywnego udziału w preinkubatorze edukacyjnych usług, produktów i przedsięwzięć w metodologii „proof-of-concept” przy jednoczesnym stosowaniu zaawansowanych metod badań poziomu zadowolenia użytkowników (szczególnie uczniów i nauczycieli).

Z ludźmi i dla ludzi

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji jest otwarte na ludzi i idee. To tutaj skupiają się pełni pasji nauczyciele, edukatorzy, artyści, naukowcy. Realizują wyjątkowe projekty, dzielą się wiedzą i doświadczeniami. 

To także miejsce, gdzie odbywają się lokalne i europejskie wydarzenia popularyzujące naukę, np.: Godzina Kodowania, Tydzień Robotyki, Noc Naukowców, Tydzień Nauki i Sztuki oraz konferencje metodyczne.

Innowacje technologiczne i edukacyjne

W Laboratorium Innowacyjnej Edukacji są prowadzone innowacyjne projekty edukacyjne (w tym badawczo-rozwojowe w skali kraju i świata). Dzieci i młodzież biorą udział w interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania. Wykorzystują przy tym najnowocześniejsze technologie, m.in.:

  • zaawansowane systemy projekcji,
  • Internet Rzeczy,
  • rozszerzoną rzeczywistość,
  • wirtualną rzeczywistość,
  • gry edukacyjne,
  • programowalne roboty.

SUBSKRYBUJ NAS NEWSLETTER

Chcesz wiedzieć pierwszy?