Projekt edukacyjny

Pionierzy 2030

Według prognoz ONZ w 2050 roku Błękitną Planetę będzie zamieszkiwać ok. 9 mld ludzi. 50 lat później liczba ta ma wzrosnąć do 11 mld. Już dziś na całym świecie pojawiają się niedobory żywności i wody pitnej oraz ograniczenia w dostępie do podstawowych udogodnień. Jak zatem należy postępować? Życie zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju jest na to odpowiedzią.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

To one określają 17 wyzwań (169 zadań), jakie mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia na naszej planecie. Pod Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030 podpisały się wszystkie kraje członkowskie ONZ podczas zgromadzenia, które odbyło się 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

tablica prezentująca listę z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju

Program edukacyjny

Pionierzy 2030 to projekt edukacyjny i nasza odpowiedź na najważniejsze problemy globalne, uwzględniająca realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Edukacja młodzieży dotycząca problemów współczesnego świata jest niezwykle istotna. Warto podkreślać wpływ młodych ludzi na kształtowanie przyszłości Ziemi. Jest to wyraźnie widoczne w scenariuszach Pionierzy 2030.

Scenariusz każdej lekcji składa się z trzech modułów:

  • Faza inspiracji
  • Faza eksploracji i eksperymentu
  • Faza innowacji

W pierwszej fazie uczniowie poznają problem z kilku perspektyw. Oglądają filmy, rozwiązują quizy, prowadzą dyskusje itd. 

W drugiej poszukują informacji w różnych źródłach. Następnie na ich podstawie przeprowadzają eksperymenty badawcze lub doświadczenia. 

W ostatniej fazie uczniowie tworzą innowacyjne rozwiązania i je testują. Jeśli okażą się interesujące, być może przystąpią do ich wdrożenia.

Design Thinking

Każdy problem surowcowo-energetyczny, ekonomiczny, ekologiczny czy społeczny to odrębny interdyscyplinarny projekt edukacyjny. Wymaga on od uczniów globalnego myślenia i poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. 

Podczas zajęć korzystamy z metody Design Thinking, wypracowując nowe rozwiązania. Dyskutujemy o zagadnieniach trudnych i ważnych. Angażujemy uczniów we wspólną realizację projektów, jakie rozbudzają ich ciekawość, wyzwalają kreatywność, dają dużo satysfakcji.

Z metody Design Thinking korzystają wszystkie branże. Dla szkoły może to być rewolucja – przeobrażenie niosące ze sobą ogromny potencjał myślowy. To zmiana sposobu myślenia, planowania, działania i projektowania.

Pionier Research & Classroom

W projekcie wykorzystywane są nowoczesne narzędzia on-line i usługi popularne w biznesie, niedostępne wcześniej w szkołach. Są one częścią pakietu PIONIER Research & Classroom. Wyróżnia je wysoka jakość infrastruktury oraz ujednolicony dostęp, co zapewnia szkołom inny niż dotychczas poziom pracy.

logotyp projektu Pionierzy 2030 przedstawiające głowę chłopca, który spogląda przez lunetę
logo kolo