Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1993 roku. Od tego czasu zajmuje się budową i rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Obejmuje ona miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową PIONIER. Obecnie w PCSS w kilkunastu działach merytorycznych pracuje ponad 340 osób. 

Projekty badawczo-rozwojowe

PCSS ma bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych. Dzięki współpracy z kadrą akademicką, szkołami, nauczycielami oraz wieloma ekspertami przeprowadzono szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych – jednorazowych lub okresowych, a także spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

Operator Platformy Naukowej Telewizji PIONIER TV

Zespół PIONIER TV to profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w produkcji różnorodnych materiałów m.in. w obszarach: redakcji treści audiowizualnych, realizacji zdjęć, montażu, rejestracji i postprodukcji dźwięku, udźwiękowieniu, grafice (w tym 3D), a także animacji. PIONIER TV zrealizował i opublikował blisko 1500 materiałów audiowizualnych utrzymanych w różnorodnej formie i dotyczących wielu tematów.

Materiały powstawały we współpracy z różnymi partnerami ze środowiska naukowego, ale także m.in. Komisją Europejską, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

Usługi cyfrowe

Działalność PCSS obejmuje m.in.:

  • integrowanie, wdrażanie i rozwijanie usług przeznaczonych dla administracji publicznej, medycyny, oświaty i sfery społecznej,
  • promowanie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej,
  • dostarczanie usług komunikacyjnych i archiwizowania plików,
  • usługi specjalizowane (np. laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji).
logotyp Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego