Marcin Paks

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji, BeCREO Technologies

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji BeCREO Technologies Sp. z o.o.

Wieloletni nauczyciel i entuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji, edukator. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama OnLine, propagator edukacji w modelu STEAM.

W ramach Systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu Superkoderzy.

Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia, twórca Szkolnych Klubów ScottieGo! Członek grupy Superbelfrzy RP, ambasador amerykańskiej platformy Edmodo w Polsce. Współzałożyciel nowo powstającego portalu edukacyjnego o tematyce STEAM – Nauczanie Przez Doświadczanie.