Adrianna Szofer

Trener, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

-