Ewa Sumowska

nauczyciel, Nauczyciel matematyki, wykładowca technologii informacyjnych. Koordynator regionalny ECDL

Nauczyciel matematyki, wykładowca technologii informacyjnych. Koordynator regionalny ECDL