Dariusz Stachecki

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert.

Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK oraz „Technologie mobilne w edukacji”. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.