ilustracja promująca Festiwal Sektor 3.0 Technologie w organizacjach pozarządowych

Festiwal Sektor 3.0

„Festiwal Sektor 3.0 to największe w Polsce wydarzenie dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. W ciągu dwóch festiwalowych dni bierze w nim udział przeszło 600 osób, w tym […]
grupa kilkunastu młodych osób, które stoją w przestronnym pomieszczeniu i rozmawiają ze sobą

She for IT

Przez trzy dni, od 7 do 9 lipca 2017 roku, w przestrzeni Laboratorium odbywały się intensywne szkolenie w ramach kampanii wolontariackiej „SHE for IT”. Podczas szkolenia uczestniczki kampanii poznawały metody […]