Staż w Laboratorium Innowacyjnej Edukacji

dwie nastolatki i nastolatek wpatrujący się w ekran komputera

Dzięki współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już 21.08.2017 startujemy z projektem „Od teorii do praktyki z Wydziałem Biologii UAM: staże zawodowe dla specjalności nauczycielskiej w środowisku pozaszkolnym”.

Celem staży realizowanych w ramach projektu jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności uzupełniających wiedzę pozyskaną na studiach. Staże będą trwały miesiąc. W tym czasie uczestnicy a właściwie uczestniczki poznają nowoczesne narzędzia dydaktyczne, narzędzia wspierające pracę zdalną uczniów, sposoby aktywizacji uczniów stosowane w zdalnej edukacji, nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych. W praktyczny sposób dowiedzą się jak wykorzystać grywalizację w edukacji.