dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Jest doktorem habilitowanym, inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.

Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Argonne National Lab, Louisiana State University.

Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.

9.30 - 10.30 AM Seminar

Sunday 16th Feb

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
9.30 - 10.30 AM Workshop

Friday 14th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

10.30 - 11.30 AM Workshop

Friday 14th Feb

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform