dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska

Socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań naukowych skupia się głównie wokół szkolnictwa wyższego a zwłaszcza edukacji uniwersyteckiej. Autorka książki pt. „Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych” (Impuls 2010) oraz współredaktor (wraz z Witoldem Jakubowskim) książki „Kultura popularna; tożsamość; edukacja” (Impuls 2010). Członek Projektu: Polska. W 2005 roku brała udział w International Academy for Leadership (IAF) organizowanej przez Fundację F. Naumanna seminarium “No education: No Freedom, No Opportunity”, a w 2008 roku dzięki wsparciu FFN w International Human Rights Academy organizowanej przez Uniwersytet w Utrechcie.

10.30 - 11.30 AM Workshop

Sunday 16th Feb

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
5.30 - 6.30 PM Seminar

Saturday 15th Feb

Little Tricks From The Dark Corners

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
9.30 - 10.30 AM Workshop

Friday 14th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

11.30 - 12.30 PM Workshop

Friday 14th Feb

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform