Bogdan Ludwiczak

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Szef Laboratorium Innowacyjnej Edukacji. Lider zespołu odpowiedzialnego za wykorzystanie TIK w edukacji i wizualizacji naukowej w Pionie Zastosowań w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Absolwent Politechniki Poznańskiej w dziedzinie informatyki. Od roku 2000 pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy. W ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w edukacji i wizualizacji naukowej.

Jego obecne zainteresowania badawcze związane są wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń i usług TIK dla rozwoju metod nauczania oraz badania ich wpływu na proces uczenia. Współtwórca wielu innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia programowania w tym gry Scottie Go.

09.00 - 11.30 AM Workshop

Sunday 16th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
10.30 - 11.30 AM Workshop

Sunday 16th Feb

Three Star Product Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform
9.30 - 10.30 AM Workshop

Friday 14th Feb

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

01.30 - 02.30 PM Workshop

Friday 14th Feb

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform