Dołącz do programu

Intel AI4Y 2020/21

PROGRAM SZKOLENIOWY

 Czym jest program Intel® AI For Youth

Program Intel® AI For Youth (Sztuczna Inteligencja dla Młodzieży) jest programem skierowanym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją.

Program oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk douzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki dotyczącej Sztucznej Inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny AI jak również inspiracji w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym.

Dołącz do programu i weź udział w kursie

Jak długo trwa program i jak przebiega

Program Intel AI4Y zaplanowany jest na minimum 104 godziny różnorodnych aktywności i pracy uczniów. Przewidziano w nim: ćwiczenia, research, zadania samodzielne i grupowe, pracę z interaktywnymi notatnikami Python i dyskusjami. Przed uczniami zatem fascynująca przygoda z AI prowadzona w czterech etapach: 

 • Inspire (Inspiracja) – młodzi inspirują się świadectwem możliwości AI. Uczą się, jakie problemy mogą rozwiązać, stosując Sztuczną Inteligencję w celu wywołania skutków społecznych, pamiętając jednocześnie o potencjalnych zagrożeniach i rozwijając świadomość etycznych i społecznych konsekwencji stosowania Sztucznej Inteligencji.
 
 • Acquire (Pozyskiwanie) – na tym etapie młodzież zdobywa podstawowe umiejętności niezbędne do zorganizowania i rozwinięcia własnego projektu AI, od pomysłu do wdrożenia, wraz z umiejętnościami specyficznymi dla danej dziedziny w zakresie analizy danych (DATA), rozpoznawania obrazów (CV) i przetwarzania języka naturalnego (NLP).
 
 • Experience (Doświadczenie) – młodzież spędza większość czasu na tym etapie, budując swoje doświadczenie w konkretnych domenach AI (Dane, CV, NLP) poprzez ukierunkowane doświadczenia praktyczne.
 
 • Empower (Uprawnienie) – na tym ostatnim etapie młodzież jest uprawniona do wykorzystania swoich umiejętności do rozwiązywania rzeczywistych problemów, które zidentyfikowała w zorganizowanym procesie, pamiętając o wpływie społecznym i etycznym.
 

Kto i jak przeprowadza uczniów przez program

Nauczyciel – coach po ukończeniu kursu AI4Y Coach, korzystając z udostępnionych przez koordynatorów narzędzi, pomocy i scenariusza przeprowadza uczniów przez kolejne etapy od Inspire, przez Acquire, Experience i Empower. Ten ostatni etap to wprowadzenie do pracy projektowej oraz właściwa grupowa praca nad projektem uczniowskim w czasie którego nauczyciel motywuje uczniów do drążenia wyznaczonego sobie tematu i osiągania kolejnych wyznaczonych kamieni milowych projektu.

Projekt uczniowski

Program AI4Y kończy się przygotowaniem uczniowskiego projektu społecznego z zastosowaniem AI. Oznacza to, że po przejściu przez cztery etapy uczniowie w parach wybierają własny temat projektu, rozwiązujący najczęściej społeczny problem. Następnie korzystając z poznanych wcześniej narzędzi, algorytmów samodzielnie bez pomocy nauczyciela, próbują ten wybrany problem rozwiązać.

Projekty uczniowskie w formie konkursowej udostępniają komisji oceniającej. Po pierwszej ocenie, zwycięskie projekty przechodzą do drugiej rundy, w czasie której zostają udoskonalane przy współpracy mentorów ogólnopolskiego programuZwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty wraz z ich opiekunami nauczycielami zostaną zaproszeni na wielki finał Zwolnionych z Teorii planowany na kwiecień 2021.

Szkolenie Intel® AI for Youth dla nauczycieli

Przygotowanie nauczycieli do realizacji programu AI4Y obejmuje 7-tygodniowy kurs prowadzony przez trenerów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo –Sieciowego. Kurs został podzielony na tygodniowe sekcje. 

Kurs rozpoczyna się 18.05. Cały kurs składa się z 7 sekcji, przy czym pierwsze cztery sekcje są realizowane do końca czerwca 2020, a kolejne trzy sekcje od drugiego tygodnia września 2020. Na koniec projektu przewidziana jest ewaluacja.

Częścią każdego tygodnia kursu jest: wideoinspiracja, zagadnienie teoretyczne, zadania do wykonania w tym ćwiczenia praktyczne (Python). Wykonanie zadań z każdej tygodniowej sekcji zajmuje 2 godziny. Ponadto niezbędnym elementem kursu jest tygodniowe webinarium trwające do 1 godziny w czwartek o godzinie 18:00.

Zadania uczestnik może wykonywać we własnym tempie, jednak po ukończeniu zadań z danej sekcji, kolejna sekcja odblokuje się dopiero w następny poniedziałek.

Każde poruszane zagadnienie ma solidne wytłumaczenie w tym w formie tekstów,filmów, filmów instruktażowych, do których można wracać wielokrotnie. Pozwoli to na indywidualną realizowaną we własnym tempie pracę. Poza webinariami przewidujemytakże możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.

Rejestracja do udziału w kursie i programie

Rejestracja do udziału w kursie i programie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny: https://academy.classroom.pionier.net.pl/kursai4y/

Organizacje zaangażowane w szkolenie Intel® AI for Youth

 • Intel® Corporation
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Fundacja Orange
 • Ogónopolska Sieć Edukacyjna
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Sieć Edukatorów Konsorcjum PIONIER Research & Classroom
 • Fundacja Zwolnieni z Teorii.

CZAS

AI4Youth:
Start: 18.05.2020 Finał: 04.2021

ORGANIZATOR

 • Intel
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

 • Organizacje zaangażowane:

  • Intel® Corporation
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Fundacja Orange
  • Ogónopolska Sieć Edukacyjna
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Sieć Edukatorów Konsorcjum PIONIER Research & Classroom
  • Fundacja Zwolnieni z Teorii.

  DODATKOWE INFORMACJE

  Pobierz PDF na temat programu oraz kursu AI4Y