Uczestnicy projektu URBACT on Board testują usługi edukacyjne PIONIER Research & Classroom

zespół PCSS i uczestnicy projektu URBACT ustawieni w grupie przed zrobieniem zdjęcia

Na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania, Zespół Laboratorium Innowacyjnej Edukacji przeprowadził 16 grudnia szkolenie dla nauczycieli, którzy biorą udział w projekcie URBACT on Board.

URBACT On BOARD, to europejski program wspierający miasta w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami w oparciu o dobre praktyki. Jednym z nich jest Poznań, gdzie trwają prace nad stworzeniem Sieci Innowacyjnej Edukacji. Dzięki temu uczniowie zostaną wyposażeni w nowoczesne umiejętności, niezbędne do bycia aktywnym i zaangażowanym obywatelem zdolnym stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa XXI wieku.

Dzięki szkoleniu, nauczyciele z trzech poznańskich szkół ( Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. J. Bema, Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 71 im. J. Kusocińskiego), mogli rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe w zakresie tworzenia interaktywnych gier terenowych i pokojów zagadek.