Szkolenia dla pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły

logotyp projektu Koder Junior Pomorskie - Szkoła Mistrzów Programowania

KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania rozwija kompetencje cyfrowe uczniów, nauczycieli oraz pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły (bibliotek, ośrodków kształcenia nauczycieli, ośrodków kultury). Projekt jest realizowany przez Fundację Pro Cultura, Uniwersytet Gdański i Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.

Projekt realizowany jest na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w dwóch pomorskich regionach: chojnickim (powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski) oraz starogardzkim (powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski). Działania obejmują 65 szkół (285 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 3 865 uczniów klas 1-3) oraz 100 pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły.

W dniach 15-16 października w Czersku i Smętowie Granicznym odbyły się szkolenia dedykowane osobom związanym z publicznymi instytucjami działającymi w tzw. otoczeniu szkół, m.in. z bibliotek, instytucji kultury, placówek doskonalenia nauczycieli. Podczas warsztatów prowadzonych przez Zespół Laboratorium Innowacyjnej Edukacji, uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać narzędzia służące do nauki programowania już na etapach edukacji wczesnoszkolnej.