CERTYFIKOWANY PROGRAM SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI

Step Into the Future

Certyfikowany program Step Into The Future jest przeznaczony dla szerokiego grona osób zajmujących się edukacją w tym trenerów, nauczycieli, edukatorów, absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów o specjalności nauczycielskiej lub rozważających pracę w sektorze edukacji.

Biorąc udział w programie SIF uczestnicy uczą się od ekspertów, jak transformować szkoły i edukację tak, aby stawały się szkołami przyszłości, nowoczesnymi. Kładziemy nacisk na zdobycie zestawu konkretnych kompetencji i narzędzi wybranych przez społeczność Horyzontarium w szczególności: uczenie się społeczno-emocjonalne, myślenie projektowe, komunikacja, przywództwo. Uczestnicy będą tym samym współtworzyć unikalny program nauczania inspirujący uczniów do tworzenia rzeczy innowacyjnych, wrażliwości na tematy globalne.

Przegląd programu

SIF to dwuletni program szkoleniowy zapewniający nauczycielom możliwość uczenia się w wybrany przez siebie sposób zgodnie z własną ścieżką tematyczną. Każdy uczestnik szkolenia ściśle współpracuje z wyznaczonym mentorem, który wspiera nauczyciela w kierowaniu własnym rozwojem, motywując go do wykonywania zadań. Mentorzy regularnie udzielają informacji zwrotnych korzystając z dedykowanych narzędzi.

Nauczyciele mogą skorzystać z bogatej oferty warsztatów prowadzonych przez trenerów i ekspertów Horyzontarium, zajęć online, spotkań eksperckich. W pierwszej edycji warsztaty obejmują projektowanie programu nauczania, STEAM w edukacji, dziewczęta a STEAM, gamifikację, escape room i gry terenowe, design thinking w pracy projektowej, nowoczesne usługi edukacyjne, myślenie wizualne i notowanie graficzne, warsztaty kreatywności, TIK i programowanie, coaching, wizerunek i retoryka, metody skutecznego uczenia się i inne.

Warsztaty uzupełnione zostają o kwadransy dyskusyjne, które umożliwiają nieformalną dyskusję na tematy będące w sferze zainteresowania nauczycieli.

Każdy uczestnik programu spotyka się co kwartał z mentorem i zespołem sterującym w celu określenia celów i zaplanowania obserwacji w klasie co pozwoli na osiągnięcie sukcesu jak również uzyskanie tytułu Nauczyciela Pioniera.

Ścieżka rozwoju

Graf

Aplikuj przez Internet

Złóż wniosek do programu Step Into The Future. Zgłoszenia do programu dla nauczycieli przyjmowane są przez cały rok. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu prosimy o kontakt z szefem projektu Zbigniewem Karwasińskim pod adresem karwasinski@horyzontarium.pl

Aplikuj przez internet

CZAS

start: wrzesień 2020
czas trwania: 2 lata

TEMATYKA

projektowanie edukacyjne, STEM, gamifikacja, escape room, TIK, programowanie, warsztat kreatywności, wizerunek i retoryka, metody skutecznego uczenia się, coaching, design thinking, usługi PIONIER dla edukacji

WIĘCEJ INFORMACJI

Adrianna Szofer
aszofer@horyzontarium.pl