Martyna Dominiak-Świgoń

Trener, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Jest popularyzatorką nauki, trenerem, ekologiem. Specjalistą ds. platform edukacyjnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. 

Ukończyła szkolenia z zakresu tutoringu i przywództwa w edukacji. A obecnie kończy... doktorat. Uczestniczy w realizacji interdyscyplinarnych projektów we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.