Sieć Edukatorów PIONIER to zespół ekspertów, innowatorów. Współpracują oni przy przeprowadzaniu ewaluacji pilotażu, wypracowaniu zaleceń i wytycznych dotyczących rozwoju istniejących usług edukacyjnych. Odpowiadają także za stworzenie nowych rozwiązań edukacyjnych (m.in. umożliwiających coraz szersze wykorzystanie infrastruktury naukowej PIONIER), współpracę w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.