PROGRAM SZKOLENIOWY

AI Academy

kilkunastoosobowa grupa licealistów stojąca przed wejściem do siedziby firmy Intel

W 2019 roku firma Intel rozpoczęła pilotażowy kurs AI4Youth. Laboratorium Innowacyjnej Edukacji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego było jego partnerem technologicznym i merytorycznym. W kursie wzięli udział uczniowie szkół średnich z Indii, Korei Południowej oraz Polski. 

Jak przebiegał kurs AI w Polsce? 

Od maja 2019 roku uczniowie z pięciu liceów z Poznania i Gdańska poznawali trzy najważniejsze obszary Sztucznej Inteligencji: Data, NLP oraz Computer Vision. Pod okiem trenerów Laboratorium Innowacyjnej Edukacji uczyli się zbierania danych, trenowania modeli oraz modyfikacji kodu, wykorzystując przy tym środowisko Pionier Research & Classroom. Na koniec przygotowywali wyjątkowe projekty związane z AI. 

Wielki finał polskiego pilotażu odbył się w Ministerstwie Rozwoju.

CZAS

AI4Youth:
Start: 03.2019 Finisz: 12.2019

ORGANIZATOR

  • Intel
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe