Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową PIONIER. Aktualnie, w PCSS pracuje ponad 280 osób zatrudnionych w 6 działach.

PCSS ma bogate doświadczenie w zakresie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych. Dzięki szerokiej współpracy PCSS z kadrą akademicką, szkołami, nauczycielami oraz wieloma ekspertami, PCSS zrealizował szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych – jednorazowych lub okresowych, spotkań z młodzieżą, rodzicami
i nauczycielami.

PCSS podejmuje szereg działań mających na celu spopularyzowanie nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych w środowiskach szkolnych w tym nowoczesnych technologii. W tym celu bierze aktywny udział w konferencjach metodycznych, dziedzinowych takich jak np.:

 

 • Konferencja KASSK Nowe Technologie w Edukacji, Nowy Tomyśl
 • Konferencja Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, Nowy Tomyśl
 • Ogólnopolski zjazd opiekunów szkolnych pracowni internetowych MROZY, Warszawa
 • Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń
 • Konferencja Lekcja Trwa 45 my potrzebujemy 30, BUW Warszawa
 • Konferencja Weekend z Technologią Informacyjną, Łódź
 • Konferencja Lepsza Edukacja, Września
 • Nauczanie poprzez granie, Warszawa
 • Konferencja ODN przy okazji Targów Edukacyjnych na MTP, Poznań
 • Konferencje realizowane z grantów Kuratorium Oświaty, Poznań, Nowy Tomyśl

 

oraz projektach edukacyjnnych

 

 • Targi Edukacyjne, Poznań
 • Lato na Targach, Poznań
 • Godzina kodowania, Poznań
 • Noc naukowców, Poznań
 • Intel Make Tomorrow Polska
 • KoderJunior
 • Festiwal Nauki, Swarzędz
 • Dzień z Pasją, Stęszew
 • Pomorski festiwal pociąg do matematyki, Gdańsk

 

PCSS od 2016 roku dysponuje także jedną z najnowocześniejszych przestrzeni edukacyjnych w Polsce. W Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości – FutureLab można nabywać i rozwijać różne kompetencje w otoczeniu Technologii Informatyczno Komunikacyjnych, eksperymentować z najnowszymi technologiami dla poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych, a także m. in. wdrażać innowacyjne scenariusze (przygody) lekcyjne wykorzystujące zaawansowane systemy projekcji, gry, rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.

 

PCSS jest operatorem Platformy Naukowej Telewizji PlatonTV, która została wdrożona, we współpracy z partnerami z konsorcjum, w sieci PIONIER. Platforma ta umożliwia produkcję i udostępnianie w Internecie treści audiowizualnych w jakości HD. PCSS posiada zaawansowaną infrastrukturę telewizyjną do produkcji treści multimedialnych, w której skład wchodzi profesjonalne studio telewizyjne oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, zrealizowane w technologii HD w standardach broadcastowych. PCSS dysponuje zespołem profesjonalistów, posiadającym wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas produkcji różnorodnych materiałów (także podczas wcześniejszej pracy w stacjach telewizyjnych), w obszarach m.in. redakcji materiałów audiowizualnych, realizacji zdjęć i montażu, rejestracji i postprodukcji dźwięku, udźwiękowienia, grafiki i grafiki 3D, a także animacji. Zespół ten zrealizował i opublikował blisko 1500 materiałów audiowizualnych, o różnorodnej tematyce i w różnorodnej formie, których łączny czas trwania przekracza 840 godzin. Materiały te realizowane były we współpracy z różnymi partnerami ze środowiska naukowego, ale także m.in. Komisją Europejską, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

 

Działalność PCSS obejmuje także m. in. integrację, wdrażanie i rozwijanie usług przeznaczonych dla administracji publicznej, medycyny, oświaty i sfery społecznej oraz promocję w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej. PCSS dostarcza m. in. usługi komunikacyjne, archiwizacji plików, regionalne bazy danych oraz usługi specjalizowane (np. laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji).