Wspaniała historia w nowoczesnym wydaniu

stara, pogięta gazeta leżąca na stole

Jako edukator i trener doskonale wiem, że zajęcia dla dzieci powinny wspierać kompetencje kluczowe – ich budowanie i rozwój. Obecnie w tych działaniach bardzo duży nacisk kładzie się na narzędzia TIK – aplikacje, gry, tablety, komputery itd. Czasami jednak mam wrażenie, że wykorzystałam już wszystko, co dają… aż poznałam archiwa cyfrowe.

W tym artykule dowiesz się, jak:

 • w 5 minuty znaleźć ciekawy materiał w bibliotece online;
 • wykorzystać archiwa w innych działaniach szkolnych;
 • połączyć archiwalia z podstawą programową.

Wykorzystam do tego celu dwa różne narzędzia. Będą to Polona oraz serwis do wyszukiwania treści z różnych bibliotek cyfrowych, czyli FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych). Warto zaznaczyć, że ten serwis opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest głównym dostawcą treści do europejskiego agregatora zasobów archiwalnych Europeana.

Teraz wspólnie przejdźmy wzdłuż wirtualnych regałów.

Archiwum cyfrowe w 4 krokach

Krok 1 – Pomyśl, czego szukasz


Wyobraź sobie, że jako nauczyciel organizujesz dzień patrona związany z Twoim miastem i planujesz zorganizowanie zabaw dla dzieci. Na początek i dla przykładu sprawdźmy, co kryje się w Polonie, a co w pozostałych polskich bibliotekach cyfrowych, np. w Federacji Bibliotek Cyfrowych. W pierwszym narzędziu wybierzmy słowo np. „zajęcia dla dzieci”, a frazę „Poznań” dla drugiej.

Wpisz wyrażenie w pasek wyszukiwania i kliknij Enter. Pojawi się wiele propozycji.

strona główna serwisu Polona prezentująca wybrane zasoby archiwalne
www.polona.pl

W drugim serwisie zrób to samo. Wskaż poszukiwane zagadnienie. Jakie propozycje widzisz? 

pasek wyszukiwania serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych umieszczony na tle archiwalnego obrazu, na którym widnieje twarz kobiety
https://fbc.pionier.net.pl

Krok 2 – Wybierz poprawną licencję

Pewnie wiesz, nie możesz swobodnie dysponować wszystkim, co udostępnia Internet. Temat własności intelektualnej powinien znaleźć się w programie nauczania i archiwa mogą być świetnym narzędziem do realizacji tego celu. Jeśli jednak w tej chwili szukasz treści z archiwów i nie masz czasu analizować, na co pozwala dana licencja, domena publiczna to najlepsza opcja.

Z tą licencją możesz śmiało wykorzystywać materiały archiwalne, modyfikować je i prezentować większemu gronu osób, kiedy prowadzisz lekcje, zajęcia na kółku zainteresowań itp.  

W Polonie wybierz z lewej strony ekranu Prawa do utworu i zaznacz pole wskazane na slajdzie. 

strona Polona z wynikami wyszukiwania, wśród których widnieją okładki kilku archiwalnych książek i dokumentów

Teraz w FBC wybierz Licencja i zaznacz Domena Publiczna.

strona wyników wyszukiwania w serwisie Federacja Bibliotek Cyfrowych, gdzie pojawia się kilka archiwaliów opisanych jako Poznań

 

Krok 3 – Określ zakres dat

Ustaw zakres dat, aby zawęzić liczbę wyników i jak najszybciej znaleźć istotne dla Ciebie materiały edukacyjne. W archiwach cyfrowych znajdują się skany wielu wydawnictw pochodzących nawet z XVII wieku, kończąc na tych z ostatniego stulecia. Przykładowo FBC gromadzi archiwa z kilkudziesięciu bibliotek online i tam znajdziesz już ok. 6 milionów obiektów.

Sprawdź, co ukrywa się w Polonie na temat zajęć dla dzieci w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z lewej strony ekranu wybierz Czas i wprowadź odpowiednie daty.

strona serwisu Polona, na której wskazano miejsce, gdzie ustawia się daty sortujące wyniki wyszukiwania
Zakres dat w serwisie Polona

W drugim opisywanym źródle kliknij Zakres dat i wpisz od 1900 do 1945.

strona Federacji Bibliotek Cyfrowych, na której wskazano miejsce, gdzie ustawia się zakres dat sortujących wyniki wyszukiwania
Zakres dat w serwisie FBC

Krok 4 – Wskaż na typ zasobu

To już ostatni etap. Określ jeszcze, jakiego rodzaju materiału edukacyjnego szukasz. W bibliotekach cyfrowych dostępne są bowiem źródła – pisane i graficzne, a w wśród nich m.in. książki, czasopisma, fotografie, mapy. Jeśli chodzi o „zajęcia dla dzieci”, zaznacz Kategoria i następnie Książki. Inną opcją jest przefiltrowanie wyników przez Forma i typ.

strona serwisu Polona, na której wskazano miejsce, gdzie ustawia się kategorie wyszukiwanych obiektów

Gdy mowa o „Poznań” kliknij Rodzaj zawartości i wybierz mapa.

strona serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych ze wskazaniem miejsca, gdzie ustawia się rodzaj zawartości archiwaliów, które mają zostać wyszukane

Gotowe. Przejdź zatem do tego, jak wykorzystać te zasoby na szkolnym gruncie.

Biblioteka Polona – znalezione materiały edukacyjne

W tym archiwum cyfrowym ciekawą propozycją jest publikacja z 1936 roku pt. „Zajęcia praktyczne i zabawy zręcznościowe dla dzieci i młodzieży”. Dlaczego?

stara okładka książki zatytułowanej Zajęcia praktyczne i zabawy zręcznościowe dla dzieci i młodzieży odnaleziona w serwisie Polona

Książki wydawane w pierwszej połowie XX wieku posiadają wiele rysunkowych instrukcji pozwalających przeprowadzić warsztaty edukacyjne, które nie wymagają dodatkowych nakładów pracy, czasu i finansów. To także dobry punkt wyjścia, aby tworzyć scenariusze zajęć np. z matematyki spełniające wytyczne, jakie nakłada podstawa programowa.

Jak wykorzystać tego typu archiwalia? Ułamki zwykłe i geometria stanowią dla wielu uczniów wyzwanie. Problemem często jest to, że wyjaśnia się je wyłącznie na tablicy. A jakby tak przenieść je do rzeczywistości?

Otwórz książkę na stronie 18. Przyjrzyj się temu, co widzisz.

strona książki

Jako matematyk sięgający po niestandardowe metody nauczania z pewnością już wiesz, jak wykorzystać archiwalny podręcznik. Czy w Twojej głowie powstaje scenariusz lekcji, podczas której ułamki i geometria staną się świetną zabawą? Czy warsztaty dla dzieci polegające na składaniu papierowych czapek i piramid, sprawią, że te tematy staną się przyjemniejsze? To może być ciekawy pomysł do rozważenia.

Federacja Bibliotek Cyfrowych i jej inspiracje

Drugi serwis online przeszukał wszystkie archiwa cyfrowe (Polonę także) i wyświetlił informację, gdzie znajdziemy mapy prezentujące dawny Poznań. Po kliknięciu w link, serwis przenosi nas do odpowiednich stron, opuszczając FBC. Wybierz jedną z nich i zaproś swoich uczniów na wyjątkową lekcję historii, j. polskiego, a nawet i geografii.

strona serwisu Federacja Bibliotek Cyfrowych, na której pojawiają się wyniki wyszukiwania, a wśród nich m.in. archiwalne mapy Poznania

Taki zasób, czyli archiwalna mapa, to idealna baza, aby powstała gra terenowa. Dzięki niej zajęcia dla dzieci i młodzieży staną się zachętą do odkrywania Poznania np. ważnych miejsc i postaci z nim związanych. Co za tym idzie, jest realizowana podstawa programowa z historii, a my mamy „żywą” lekcję, gdzie zwraca się uwagę na poznawanie lokalnych zabytków oraz postaci zasłużonych dla danego miejsca.

dużych rozmiarów archiwalny plan Poznania odnaleziony w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych

Podsumowując. Korzystając z archiwów cyfrowych w klasie:

 • podnosisz kompetencje cyfrowe uczniów,
 • rozbudzasz ich zainteresowania historią oraz narodową tożsamością;
 • rozwijasz własne kompetencje cyfrowe;
 • wykorzystujesz niestandardowe narzędzia TIK w edukacji;
 • sprawiasz, że podstawa programowa jest realizowana w sposób zachęcający uczniów do nauki i działania;
 • zyskujesz dostęp do tysięcy, a może nawet milionów bezpłatnych zasobów, jakie możesz swobodnie używać na zajęciach i poza nimi;
 • klikasz i pobierasz interesujący materiał, popijając kawę, a nie błądząc między regałami z książkami;
 • z łatwością sięgasz po materiały filmowe i nagrania, jakie ożywiają lekcje języka polskiego i historii.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje FBC i Polona? Zapisz się na szkolenie dla nauczycieli w Laboratorium Innowacyjnej Edukacji. Przekonaj się, że biblioteka cyfrowa to narzędzie TIK zarówno dla historyka, polonisty, jak i matematyka, geografa, fizyka oraz biologa.

Zostaw komentarz, jak możesz użyć archiwów na swoich zajęciach. Zostań mistrzem archiwum online!

Leave a Reply