TuEuropeana – Nauczyciel XXI wieku i technologie w otoczeniu archiwów cyfrowych

ilustracja promująca projekty TuEuropeana 2019

TuEuropeana 2019, to już IV edycja warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny oraz Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS. Wydarzenie jest skierowane do nauczycieli i edukatorów, otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. 

Podczas dwóch dwudniowych spotkań uczestnicy wzięli udział w spotkaniach wykładowo-warsztatowych wprowadzających w świat archiwów cyfrowych, takich jak Europeana, Polona, Federacja Bibliotek Cyfrowych, wykładach poświęconych m.in. prawom autorskim oraz warsztatom pokazującym w jaki sposób wykorzystać nabyte wiadomości podczas tworzenia edukacyjnej gry terenowej i interaktywnego studia telewizyjnego.