CHMURA USŁUG EDUKACYJNYCH PIONIER RESEARCH & CLASSROOM

Spotkania i konsultacje online

Wzbogacaj metodykę pracy

Praca online stała się codziennością. Zespoły wielu firm z różnych dziedzin korzystają z dobrodziejstw narzędzi do prowadzenia rozmów wideo. Uczniowie również rozmawiają ze sobą w ten sposób. Wyjdź naprzeciw ich oczekiwaniom. Poznaj ich świat. 

Wykorzystaj usługę Videochat. Nie musisz już instalować żadnego oprogramowania, gdyż rozmowa odbywa się w przeglądarce. Współpracuj z uczniami i innymi nauczycielami.

V1(1)
V2(2)

Rozmawiaj bez ograniczeń

Udostępnij link i rozpocznij wideokonferencję ze swoimi uczniami. Stwórz zespół nauczycieli i kontaktuj się z grupą za pomocą aplikacji Videochat. Dzielcie się swoim doświadczeniami i pomysłami nawet z najdalszych krańców świata. Z usługą Videochat nic Cię już nie ogranicza.

Prowadź zajęcia zdalnie

Chciałbyś prowadzić prezentacje online z kilkoma osobami? Często realizujesz projekty, gdy zespół jest rozproszony? Zatem korzystaj z możliwości udostępniania ekranu i dźwięku w tym samym czasie, jaką daje usługa Videochat.

V3(3)
TWOJA CHMURA USŁUG PIONIER CLASSROOM

Nie masz jeszcze dostępu do PIONIER Classroom?