Laboratorium Innowacyjnej Edukacji wspiera działania sieci onBoard w ramach projektu URBACT

Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zaprosił do współpracy Laboratorium Innowacyjnej Edukacji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego przy okazji realizowanego na poznańskich Jeżycach projektu onBoard URBACT.

OnBoard to międzynarodowa sieć transferowa, której celem jest pomoc samorządom w budowaniu nowych partnerstw w celu współtworzenia polityk umożliwiających młodym ludziom posiadanie umiejętności niezbędnych do bycia aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom nowych społeczeństw.

Uważa się, że samorządy lokalne są dźwignią innowacji edukacyjnych. To dzięki lokalnym projektom, inwestycjom w obszarze edukacji wychowujemy przyszłych innowatorów, cyfrowych, żywo zaangażowanych obywateli.

W ramach projektu sześć europejskich miast tj.: Tallinn (Estonia), Poznań (Polska), Halmstad (Szwecja), Albergaria-a-Velha (Portugalia), Nantes (Francja) uczestniczących w sieci transferowej Urbact III ON BOARD podpisało wspólne porozumienie mówiące, że:

  • Edukacja powinna stanowić priorytet wśród lokalnych polityk i strategii, a jej modernizacja jest konieczna, aby przygotować obywateli na wyzwania i potrzeby XXI wieku.
  • Samorządy lokalne są siłą napędową innowacji edukacyjnych i wiadomo, że edukacja jest obowiązkiem całego społeczeństwa, dlatego powinna być przedmiotem wspólnej troski i odpowiedzialności całej społeczności.
  • Edukacja jest kluczowym elementem dokumentu strategicznego miasta, więc upewnij się, że zajmuje kluczową pozycję w rozwoju miasta.

W ramach współpracy w Laboratorium odbywają się spotkania projektowe, warsztaty, wymiana doświadczeń między nauczycielami jeżyckich szkół oraz międzynarodowe spotkanie uczestników projektu. Spotkanie zaplanowane jest na jesień 2020 r.

Leave a Reply