O Programie Intel® AI For Youth

Program Intel® AI For Youth ma na celu przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją. Program oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy, zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki dotyczącej Sztucznej Inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny AI, jak również inspiracji, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym.

Harmonogram Konkursu

 • Kurs dla Coachów

 • Szkolenia w szkole

 • Wybór tematu

 • etap I

  Przygotowanie projektów konkursowych.

 • zgłoszenia projektów

  Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 roku.

 • Ocena projektów

  Wybór projektów, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu. Ogłoszenie wyników do 30 maja 2021 roku.

 • SPOTKANIE Z MENTORAMI

  Spotkanie dla zwycięskich zespołów (max. 20 najlepszych projektów) mentorami. 10.05.2021 r. godz. 17:00 -19:00

 • Etap II

  Czas na udoskonalenie projektu z pomocą eksperta - mentora. Termin nadsyłania udoskonalonych projektów upływa 14 czerwca 2021 roku.

 • Ocena projektów

  Wyłonienie 5 najlepszych projektów. Ogłoszenie wyników do 20 czerwca 2021 roku.

 • gala finałowa

  Rozdanie nagród zwycięzcom oraz certyfikatów wszystkim uczestnikom konkursu.

Q&A - Zadaj pytanie

W razie pytań, wąptliwości, zespół Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego jest do Twojej dyspozycji.

Zadaj pytanie na naszej platformie i oczekuj odpowiedzi. Zachęcamy całą społeczność do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja zgłoszenia Projektu

1. Przygotuj: skany wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i 2 Regulaminu, prezentację konkursową PowerPoint, kod źródłowy programu/prototypu, cztery zdjęcia dokumentujące prace projektowe i/lub film ilustrujący działanie prototypu. 

2. Wszystkie pliki wymienione w § 6 pkt. 6 Regulaminu umieść w jednym folderze w chmurze edukacyjnej PIONIER Research & Classroom, zgodnie z poniższą instrukcją:

a) wejdź na stronę drive.classroom.pionier.net.pl

b) zaloguj się (w ten sam sposób, w jaki logowałeś się do kursu/Interaktywnych Notatek)

c) za pomocą przycisku + dodaj Nowy katalog; w nazwie katalogu podaj imiona i nazwiska autorów Projektu; zapisz zmiany

 

e) otwórz utworzony katalog, a następnie skopiuj do niego wszystkie pliki i/lub foldery; wystarczy, że przeciągniesz wybrane pliki i/lub foldery do katalogu

 

f) aby pobrać link do katalogu, kliknij  ikonę udostępniania, a następnie skopiuj adres linku 

 

g) adres linku wklej w odpowiednie pole formularza, który znajduje się na stronie https://horyzontarium.pcss.pl/formularz-zgloszeniowy-ai4y-2020-21/

FAQ

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 roku, oznacza to, że wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać przesłane najpóźniej 30 kwietnia o godz. 23:59.

 1. Zgodność prezentowanych materiałów z tematyką i ideą szkolenia AI for Youth,
 2. Czytelne wyeksponowanie elementów stanowiących przedmiot oceny konkursowej,
 3. Oryginalność, poziom zaawansowania, realizowalność jak i innowacyjność projektu, 
 4. Zwięzłość i rzeczowość materiałów konkursowych,
 5. Kreatywność,
 6. Atrakcyjność prezentacji

Najlepiej sięgnąć do Regulaminu. Znajduje się na tej stronie. Wynika z niego, że zgłaszający jest zobowiązany do udostępnienia folderu z kompletem dokumentacji zgłoszeniowej, na którą składają się:

 1. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 2. skan podpisanej skan zgody opiekuna uczestnika niepełnoletniego na udział w konkursie (jeśli dotyczy); 
 3. prezentacja konkursowa w PowerPoint (np. pptx) – maksymalnie 6 slajdów:
 4. nazwa projektu, cele projektu, autorzy (szkoła, klasa), imię i nazwisko trenera, ii. zakres oddziaływania społecznego projektu, iii. opis projektu i wykorzystane narzędzia informatyczne w tym biblioteki iv. oczekiwane rezultaty uzyskane w wyniku potencjalnej realizacji projektu, v. potencjalne możliwości rozwoju projektu, vi. wybrane zdjęcia lub zrzuty ekranu z prac przy projekcie;
 5. kod źródłowy programu/prototypu spełniający warunki Regulaminu;
 6. 4 zdjęcia dokumentujące postęp prac nad przygotowaniem Projektu;
 7. jeżeli wymaga tego projekt, film ilustrujący działanie prototypu.