Nawigator

Lotnictwo rozpoznawcze pełniło zadania rozpoznania ważne z punktu widzenia taktycznego. Informacje z pola walki umożliwiały obranie jak najlepszej strategii dalszych działań. Podstawą działania m.in. Eskadr Wywiadowczych była umiejętność szybkiego i bezbłędnego rozróżniania oddziałów wojskowych pochodzących z różnych państw. Dlatego podczas warsztatów zdobycie umiejętności Rozpoznawcy Lotniczego wymagać będzie rozróżnienia znaków identyfikacyjnych z kilkunastu krajów oraz wykonania przypinki inspirowanej oznaczeniami wojskowymi.

Cele

Rozwój umiejętności z zakresu współpracy, aktywnego słuchania, komunikacji

Cele: Uczeń:

 • zna rodzaje statków powietrznych według ich przeznaczenia i budowy,
 • potrafi rozpoznać samoloty przynajmniej 5 państw na podstawie graficznego oznakowania,
 • rozwija umiejętności z zakresu rysowania.

Materiały i narzędzia

 • papier, kredki
 • wzór oznaczeń wojskowych,
 • karta pracy

Pobierz kartę pracy

Przebieg lekcji

CELE LEKCJI

Przedstaw uczniom jak będzie wyglądała lekcja. Określ czas lekcji oraz narzędzia, których będą używać.

 1. Poproś uczniów o dobranie się w zespoły 4 osobowe.
 2. Ustalcie kolejność grania. Najmłodszy gracz pierwszy jest mistrzem mimów, potem starszy i starszy. Możecie też ustalić inną kolejność grania.
 3. W czasie gdy gra muzyka, mistrz mimów pokazuje on różne gesty, pozostałe osoby (mimy) go naśladują.
 4. Gdy muzyka przestaje grać, następna osoba staje się mimem.
 5. Zabawa składa się z min. 4 części tak, żeby każdy był przez chwilę mistrzem mimów.
Komentarz dla nauczyciela
Schowana treść

Uwagi:

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowaniu wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także dostosować je do wieku uczniów z klas 1-3, ich doświadczeń, możliwości językowych i psychomotorycznych.

2018 CC – BY – SA [Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe]

 

Czym jest STEAM?