Modelarz lotniczy

Modelarstwo polega na składaniu różnych obiektów – modeli. Modelami mogą być zarówno pojazdy (samochody, koleje, samoloty czy łodzie), budynki, postaci. Dla wielu ludzi tworzenie modeli staje się źródłem niesamowitej pasji, a ta, jest całkiem pożyteczna. To hobby nauczy nas cierpliwości, dokładności, gdyż budowa modeli wymaga od nas dużo wysiłku. Modelarze często w przyjemny sposób uczą się wielu praktycznych zagadnień: sięgają do archiwów, książek historycznych, aby poznać techniki budowy samolotów, historię pojazdów np. w jakich oddziałach służyły. Modelarstwo dostarcza także sporo wiedzy technicznej. Poznając np. typy konstrukcji skrzydeł dowiadujemy się jak każdy z nich zachowywał się w locie. W modelarstwie wykorzystujemy różne materiały: drewno, papier, plastik, gumę i elementy elektroniczne. To świetny sposób na naukę o tych materiałach, o prądzie elektrycznym.

Cele: Uczeń:

 • zna rodzaje statków powietrznych według ich przeznaczenia i budowy,
 • potrafi rozpoznać samoloty przynajmniej 5 państw na podstawie graficznego oznakowania,
 • rozwija umiejętności z zakresu rysowania.

Materiały i narzędzia

 • listewka sosnowa lub z balsy 31 cm x 0,5 cm x 0,5 cm,
 • szablon,
 • drut 2 m, 1mm średnicy,
 • nakrętka (obciążenie),
 • plastelina,
 • klej, nożyczki, szczypce do drutu,

Zadania

 1. Zabierz uczniów w wirtualną przygodę śladami pilotów 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 2. Rozdaj urządzenia typu tablet, komputer i pozwól uczniom zapoznać się z budową samolotu korzystając z wirtualnego modelu bombowca Wellington. Wirtualny model bombowca Wellington
 3. Poproś uczniów o samodzielne odszukanie informacji o budowie samolotu.
 4. Przeprowadź konkurs pt.:”Z samolotem za pan brat”. 
  Komentarz dla nauczyciela
  W konkursie zadawaj pytania dotyczące nazw części samolotu oraz funkcji, jakie te części pełnią podczas lotu.
 5. Zaproś uczniów do zespołowego budowania modelu doświadczalnego szybowca zgodnie z instrukcją.
  Zobacz
 6. Przeprowadźcie serię eksperymentów analizując wpływ kąta natarcia skrzydła, wzniosu skrzydeł, różnych profili skrzydeł oraz różnych obrysów skrzydeł.  
  Komentarz dla nauczyciela
  Wyniki, w szczególności zasięg, tor lotu dokumentujcie w odpowiedniej tabeli.

Uwagi:

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowaniu wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także dostosować je do wieku uczniów z klas 1-3, ich doświadczeń, możliwości językowych i psychomotorycznych.

2018 CC – BY – SA [Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe]

 

Czym jest STEAM?