Kompas

Czego nie może zabraknąć w plecaku każdego szanującego się podróżnika, turysty czy badacza lub w kokpicie samolotu albo na pokładzie statku? Oczywiście kompasu. Kompas służy …

Nawigator

Lotnictwo rozpoznawcze pełniło zadania rozpoznania ważne z punktu widzenia taktycznego. Informacje z pola walki umożliwiały obranie jak najlepszej strategii dalszych działań. Podstawą działania m.in. Eskadr …

Bal

WPROWADZENIE Podczas zajęć uczniowie przygotowują interaktywną prezentację z wykorzystaniem Scratch JR. W przygotowanej prezentacji wykorzystywane będą wprowadzane zagadnienia dotyczące warunków. Scratch Junior umożliwia realizację różnych …

U wodza Indian

WPROWADZENIE Podczas zajęć uczniowie będą poznawać pojęcie pętli oraz będą rozpoznawać i tworzyć własne pętle. Lekcja rozpocznie się od zajęć manualnych podczas których uczniowie będą …

Kontakt z bazą

WPROWADZENIE Podczas zajęć uczniowie będą kodować informacje (teksty, zachowania i obrazy) w różny sposób tj. za pomocą symboli, znaków, liczb. W każdym zadaniu pojawi się …

Scottie głodny

WPROWADZENIE Podczas zajęć uczniowie poznają pojęcie programu i kodu. Planują przygotowanie programu, tworzą algorytm, kodują program i go testują przed przekazaniem innemu uczniowi do wykonania. …