Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z zacną historią lotnictwa Wielkopolski w tle

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN we współpracy z Aeroklubem Poznańskim
oraz Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi zaprasza na warsztaty połączone z częścią wykładową dotyczące:

  • metodyki wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) oraz tablic interaktywnych w szczególności w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych,
  • sposobów upowszechniania treści edukacyjnych z zakresu wiedzy o tradycji i współczesnych działaniach lotniczych na terenie Wielkopolski, w tym Aeroklubu Poznańskiego oraz Sił Powietrznych
  • podniesienia kompetencji wyszukiwania, przetwarzania informacji historycznych z różnych źródeł i stosowania tych umiejętności na lekcjach.

Warszaty odbywać się będą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 20, w budynku FutureLab – Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Rekrutację prowadzi Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dowiedz się więcej