Muzykowanie ze Scottiem

Pętle

Cel główny realizacji zajęć

Zapoznanie uczniów z podstawami pętli.

Cele szczegółowe

 

Uczniowie po zakończonych zajęciach:

 • tłumaczą, czym jest pętla;
 • podają inne czynności z życia codziennego, które są pętlą;
 • rozpoznają brakujące symbole znajdujące się w pętli.

Cele niespecyficzne

 

Uczniowie:

 • zauważają sekwencje działań w życiu codziennym;
 • podejmują się działań z myślą o ich odbiorcy.

Wymagania technologiczne jakie musi spełnić szkoła/sala/przestrzeń dydaktyczna, w której odbywają się zajęcia

Minimum jeden tablet o parametrach pozwalających na uruchomienie aplikacji mobilnej Scottie Go!, łącze internetowe.

Wybrane cyfrowe zasoby edukacyjne wykorzystywane w toku realizowanych zajęć

Aplikacja mobilna Scottie Go!

Materiały i narzędzia wykorzystywane w toku realizowanych zajęć (w tym narzędzia technologiczne)

 

Uczniowie korzystają z:

 • zestawów Scottie Go! – jedno opakowanie na 2-3 osoby;
 • kart pracy;
 • kolorowych słomek;
 • sznurka typu dratwa.

Ogólny zarys pomysłu na zajęcia

 

Podczas zajęć uczniowie będą poznawać pojęcie pętli oraz będą rozpoznawać i tworzyć własne pętle. Lekcja rozpocznie się od zajęć manualnych podczas których uczniowie będą szukać brakujących elementów na planszy, stworzą naszyjnik indiański, dobiorą członków orkiestry
i wykonają jeden utwór, korzystając z nut i pomocy dyrygenta. Na koniec poszukają piór do pióropusza indiańskiego grając w grę Scottie Go!.

Przebieg zajęć – z uwzględnieniem celu oraz sposobu wykorzystania nowych technologii edukacyjnych na każdym etapie. Temat, metoda pracy, zdanie opisu tematu, czas, wskazówki dla nauczycieli.

1. CELE LEKCJI (1’)

Przedstaw uczniom jak będzie wyglądała lekcja. Określ czas trwania lekcji oraz narzędzia, których będą używać.

 

2. INDIAŃSKIE ŚWIĘTO - WPROWADZENIE DO LEKCJI  (2’)

Rozpocznij lekcję od opowieści o Scottim, który szukając części zamiennych do swojego pojazdu znalazł się na terytorium Indian. Okazuje się, że w tym dniu odbywa się ich święto. Każdy zaproszony przygotował niespodziankę dla wodza. Podczas zajęć uczniowie będą przygotowywać poszczególne niespodzianki.

Część wstępna

1. BRAKUJĄCY ELEMENT – POSZUKIWANIE BRAKUJĄCEGO SYMBOLU Z PĘTLI (8’)

Twoi uczniowie będą musieli poszukać brakujących elementów z pętli i umieścić je w odpowiednich miejscach.

Opowiedz uczniom, że spotkali na drodze zapłakanego chłopca. Chłopiec od rana układa piękny wzór z kamieni szlachetnych. Niestety do wigwamu wpadł pies i zrobił trochę bałaganu. Potrącił chłopca i kilka kamieni szlachetnych odpadło od dzieła. Uczniowie mają poszukać brakujących elementów i umieścić je na planszy.

2. NASZYJNIK DLA WODZA – TWORZENIE PĘTLI (10’)

Poproś uczniów o stworzenie naszyjnika dla wodza. Wódź lubi kiedy wszystko ma powtarzający się wzór.

Rozdaj uczniom przygotowane wcześniej, pokrojone na krótkie paseczki kolorowe słomki oraz sznurek (np. dratwę).

Poproś o przygotowanie naszyjnika dla wodza. W naszyjniku musi wystąpić pętla.

3. SCOTTIE ZBIERA PIÓRA NA PIÓROPUSZ – GRA SCOTTIE GO (35’)

Zadaniem uczniów jest wykonać zadania w grze Scottie Go wykorzystujące pętle.

W zadaniach Scottie musi pozbierać odpowiednią ilość piór, które posłużą do stworzenia pióropusza indiańskiego.
W zależności od wieku i doświadczenia uczniów zadanie 7 i 8 można zrealizować na kilka sposobów. Wybierz rozwiązanie najwłaściwsze dla swoich uczniów.

4. CZYM SĄ PĘTLE? – DYSKUSJA  (5’)

Zapytaj uczniów:

 • czy Scottie wykonywał polecenia inaczej niż podczas wcześniejszych zadań na wcześniejszych lekcjach?
 • co to był za nowy sposób?
 • dlaczego Scottie wykonywał polecenia w pętli?
 • jak wyglądałyby programy bez użycia pętli?
 • gdzie z życiu wykonuje się działania w pętli?

 

Spróbuj pokierować dyskusją w taki sposób, aby uczniowie zauważyli, że Scottie stosował powtarzanie (pętle), dzięki którym programy są krótsze i bardziej czytelne. Dobrze by było, żeby znaleźli pętle w myciu zębów, jedzeniu kanapki, piciu herbaty, myciu samochodu w myjni, jeździe kolejką eklektyczną. Rozkład jazdy tramwajów, metra, pociągu to też pętla.

 

5. TWORZENIE PIÓROPUSZA W PĘTLI (25’)

Zaproś uczniów do zabawy w tworzenie pióropusza dla wodza.

Uczniowie korzystając z przyborów do rysowania, rysują pióropusz. Wódz uwielbia pętle dlatego każdy element musi się regularnie powtarzać.

Część zasadnicza

1. PODSUMOWANIE LEKCJI (2’)

Podsumuj zdobyte przez uczniów wiadomości.

Część końcowa

Oczekiwane efekty pracy

Zgodnie ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu:

 • definiowanie problemu/sytuacji problemowej samodzielnie lub w grupie;
 • analiza problemu/sytuacji problemowej;
 • szukanie różnych dróg/rozwiązań problemu/sytuacji problemowej;
 • wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej;
 • opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/sytuacji problemowej;
 • sprawdzenie poprawności działania opracowanego algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/osiągnięcia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym;
 • tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym;
 • testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym;
 • prezentacja rozwiązania problemu/sytuacji problemowej.

Ewaluacja efektów zajęć z wykorzystaniem roli TIK

Ewaluacja efektów zajęć z wykorzystaniem roli TIK powinna polegać na obserwacji aktywności uczniów w poszczególnych aktywnościach w ramach realizowanej lekcji, w szczególności w zakresie: sposobu przeprowadzania analizy problemów, szukania różnych dróg rozwiązań, wyboru najefektywniejszej drogi rozwiązania problemu oraz testowania.

Uwagi:

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowaniu wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosować je do wieku uczniów z klas 1-3, ich doświadczeń, możliwości językowych i psychomotorycznych.