O Laboratorium

Laboratorium Szkoły Przyszłości to nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowe powstałe jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prowadzące badania w zakresie edukacji w szczególności nad procesami uczenia się, e-Umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników
z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

 

Laboratorium powstało w roku 2016 r. jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Umożliwia realizację innowacyjnych edukacyjnych projektów w tym badawczo-rozwojowych w skali kraju i świata. Pozwala na udział w wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii takich jak:

 

zaawansowane systemy projekcji,

Internet Rzeczy,

rozszerzona rzeczywistość,

Wirtualna rzeczywistość,

gry edukacyjne

programowalne roboty.

 

Największym wyzwaniem dla Laboratorium Szkoły Przyszłości jest taka integracja różnorodnych technologii i metod edukacyjnych, aby stworzyć spójne i efektywne scenariusze lekcyjne, które w bardzo dużym stopniu zaangażują uczniów i pomogą rozszerzyć proces edukacji o elementy dotychczas niedostępne. W tym celu przestrzeń jest tworzona na zasadzie “żywego laboratorium” (ang. living lab), a dla jej prawidłowego rozwoju niezbędnym elementem jest aktywny udział w preinkubatorze edukacyjnych usług, produktów i przedsięwzięć w metodologii „proof-of-concept” stosując jednocześnie zaawansowane metody badania poziomu zadowolenia użytkowników, w szczególności uczniów i nauczycieli.

 

Zapraszamy organizacje publiczne i prywatne zainteresowane tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla edukacji z wykorzystaniem najnowszych technologii, które mogą powstać przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania w Laboratorium Szkoły Przyszłości.

Badania naukowe

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań oraz wieloletnich doświadczeń ICHB PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego pozwala na przeprowadzenie rożnych analiz funkcjonowania ucznia, grupy uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kontekście oraz w bezpośrednim otoczeniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ponadto, stworzona przestrzeń umożliwia przeprowadzenie różnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem umiejętności cyfrowych (e-umiejętności) użytkowników w różnym wieku.

 

Rozpoczęte badania obejmują aspekt percepcyjny dwóch podstawowych modalności (wzrok i słuch) oraz aspekt motoryczny (np. analiza ruchu, równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej) w odniesieniu do procesów nauczania, uczenia oraz weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności w zastosowaniach TIK z wykorzystaniem:

 

 • Modelowania i badania interakcji człowieka w oparciu o interfejsy wykorzystujące głos, ruch i gest, aktywność bioelektryczną mózgu oraz ruch oka,
 • Badania zachowań człowieka w otoczeniu wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality),
 • Zaawansowanej analizy percepcji sztucznych bodźców wielomodalnych,
 • Innowacyjnych interfejsów człowiek-komputer łączących różne systemy percepcyjne człowieka dotyku, wzroku i słuchu  (ang. Haptic Devices, Tangible User Interfaces),
 • Wirtualnych gier edukacyjnych oraz sztucznej inteligencji.

PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową PIONIER. Aktualnie, w PCSS pracuje ponad 280 osób zatrudnionych w 6 działach.

 

PCSS ma bogate doświadczenie w zakresie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych. Dzięki szerokiej współpracy PCSS z kadrą akademicką, szkołami, nauczycielami oraz wieloma ekspertami, PCSS zrealizował szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych - jednorazowych lub okresowych, spotkań z młodzieżą, rodzicami
i nauczycielami.

 

PCSS podejmuje szereg działań mających na celu spopularyzowanie nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych w środowiskach szkolnych w tym nowoczesnych technologii. W tym celu bierze aktywny udział w konferencjach metodycznych, dziedzinowych takich jak np.:

 

 • Konferencja KASSK Nowe Technologie w Edukacji, Nowy Tomyśl
 • Konferencja Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, Nowy Tomyśl
 • Ogólnopolski zjazd opiekunów szkolnych pracowni internetowych MROZY, Warszawa
 • Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń
 • Konferencja Lekcja Trwa 45 my potrzebujemy 30, BUW Warszawa
 • Konferencja Weekend z Technologią Informacyjną, Łódź
 • Konferencja Lepsza Edukacja, Września
 • Nauczanie poprzez granie, Warszawa
 • Konferencja ODN przy okazji Targów Edukacyjnych na MTP, Poznań
 • Konferencje realizowane z grantów Kuratorium Oświaty, Poznań, Nowy Tomyśl

 

oraz projektach edukacyjnnych

 

 • Targi Edukacyjne, Poznań
 • Lato na Targach, Poznań
 • Godzina kodowania, Poznań
 • Noc naukowców, Poznań
 • Intel Make Tomorrow Polska
 • KoderJunior
 • Festiwal Nauki, Swarzędz
 • Dzień z Pasją, Stęszew
 • Pomorski festiwal pociąg do matematyki, Gdańsk

 

PCSS od 2016 roku dysponuje także jedną z najnowocześniejszych przestrzeni edukacyjnych w Polsce. W Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości – FutureLab można nabywać i rozwijać różne kompetencje w otoczeniu Technologii Informatyczno Komunikacyjnych, eksperymentować z najnowszymi technologiami dla poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych, a także m. in. wdrażać innowacyjne scenariusze (przygody) lekcyjne wykorzystujące zaawansowane systemy projekcji, gry, rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.

 

PCSS jest operatorem Platformy Naukowej Telewizji PlatonTV, która została wdrożona, we współpracy z partnerami z konsorcjum, w sieci PIONIER. Platforma ta umożliwia produkcję i udostępnianie w Internecie treści audiowizualnych w jakości HD. PCSS posiada zaawansowaną infrastrukturę telewizyjną do produkcji treści multimedialnych, w której skład wchodzi profesjonalne studio telewizyjne oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, zrealizowane w technologii HD w standardach broadcastowych. PCSS dysponuje zespołem profesjonalistów, posiadającym wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas produkcji różnorodnych materiałów (także podczas wcześniejszej pracy w stacjach telewizyjnych), w obszarach m.in. redakcji materiałów audiowizualnych, realizacji zdjęć i montażu, rejestracji i postprodukcji dźwięku, udźwiękowienia, grafiki i grafiki 3D, a także animacji. Zespół ten zrealizował i opublikował blisko 1500 materiałów audiowizualnych, o różnorodnej tematyce i w różnorodnej formie, których łączny czas trwania przekracza 840 godzin. Materiały te realizowane były we współpracy z różnymi partnerami ze środowiska naukowego, ale także m.in. Komisją Europejską, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

 

Działalność PCSS obejmuje także m. in. integrację, wdrażanie i rozwijanie usług przeznaczonych dla administracji publicznej, medycyny, oświaty i sfery społecznej oraz promocję w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej. PCSS dostarcza m. in. usługi komunikacyjne, archiwizacji plików, regionalne bazy danych oraz usługi specjalizowane (np. laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji).

Future Lab

FutureLab - Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

 

Historyczna kamienica przy ul. Zwierzynieckiej 20 ma stanowić dla Poznaniaków inspirującą przestrzeń do tworzenia innowacji ICT i wymiany idei, gdzie oprócz miejsca do codziennej pracy, znajdziemy otwartych ludzi oraz ciekawe wydarzenia.

 

FutureLab liczy ponad 2000 m2 na sześciu kondygnacjach. Znajdują się w niej tzw. żywe laboratoria, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których poznańskie firmy i organizacje będą mogły testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

 

W dużej mierze FutureLab ma przyczynić się do podejmowania wyzwań o charakterze społecznym w takich obszarach jak inteligentne miasto, samodzielność osób zagrożonych wykluczeniem, e-zdrowie, czy ekologia.

 

W założeniach jest to preinkubator usług, przedsięwzięć i projektów udostępniający żywe laboratoria (living labs) dziedzinowe w metodologii "proof-of-concept" i stosujący mechanizmy badania satysfakcji użytkowników.

 

Dwie dolne kondygnacje budynku zajmuje FutureLab - Przestrzeń współpracy, która liczy dwie kondygnacje, łącznie ponad 500 m2. W tej przestrzeni miejsce do codziennej pracy znajdzie 40 samodzielnych profesjonalistów i fascynatów technologii teleinformatycznych; na interdyscyplinarne spotkania będą mogli wykorzystać aż cztery pomieszczenia konferencyjne, zapewniając użytkownikom idealne warunki do współpracy i rozwoju osobistego.

 

Po roku od otwarcia Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego na mapie Poznania powstała kolejna, sygnowana logiem PCSS instytucja, dzięki której poznański ekosystem innowacji jeszcze mocniej zarysuje swój badawczy, a jednocześnie prospołeczny wymiar.

 

Dzięki FutureLab poznańscy innowatorzy stają się bardziej aktywni w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W przestrzeniach FutureLab przy ul. Zwierzynieckiej 20 planowane jest organizowanie ponad 100 wydarzeń rocznie.

 

Zapraszamy serdecznie do współtworzenia z nami prototypowych i innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii ICT - w ramach szkoleń, spotkań, projektów czy usług, mających potencjał rynkowy. Dzięki przestrzeniom FutureLab chcemy we współpracy z innymi naukowcami, przedsiębiorcami, artystami i twórcami, słowem - pasjonatami interdyscyplinarnego podejścia do informatyki - budować nowy kształt cyfrowego świata!

Odwiedzili nas

Żywe laboratorium PCSS to miejsce spotkań, debat, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Dziękujemy Wam wszystkim za wspaniałe chwile spędzone razem.

Dla mediów

Materiały do pobrania