Laboratorium Szkoły Przyszłości

 

Pierwsze w Polsce Edukacyjne Centrum Naukowo-Badawcze.

Procesy uczenia się – Praca zespołowa – Nowoczesne technologie.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN